پمپ سازی ساجدی از سال 1371 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ های صنعتی و کشاورزی آغاز کرده است. اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه کیفیت باعث ماندگاری مشتریان و رضایت آنها نخواهد شد. پس در طی سالهای فعالیتمان در تولید محصولاتی با کیفیت همت گماشتیم و لبخند رضایت مشتریان افتخاری بود که نصیب ما گشت. امید است که بتوانیم از این پس نیز هر روز بهتر از دیروز به مشتریان محترم خدمت کنیم.