خدمات پمپ سازی ساجدی

تولید و تعمیر انواع پمپ های توربینی ( شافت و غلاف )

✅ فروش و سرویس انواع پمپ های شناور

✅ فروش انواع اقلام چاه آب

✅ فروش و خدمات انواع سایز لوله

✅ سرویس و فروش انواع الکتروموتور

✅ سرویس و فروش انواع جعبه دنده

پمپ توربینی ساجدی